Overzicht artikel 38c Wet LB Overgangsrecht op 31 december 2004 bestaande VUT-regelingen
 
Artikel 38c, eerste lid, Overgangsrecht 2005 op 31 december 2004 bestaande VUT-regelingen
Artikel 38c, tweede lid, Overgangsrecht op 31 december 2004 lopende VUT-uitkeringen / werknemers geboren vr 1 januari 1950
Artikel 38c, derde lid, Omzetten VUT in ouderdomspensioen
Artikel 18g, eerste lid, Regels met betrekking tot dienstjaren of deelnemingsjaren