Overzicht artikel 38d Wet LB Overgangsrecht op 31 december 2004 bestaande prepensioenregelingen
 
Artikel 38d, eerste lid, Overgangsrecht 2005 op 31 december 2004 bestaande prepensioenregelingen
Artikel 38d, tweede lid, Overgangsrecht werknemers geboren vr 1 januari 1950
Artikel 38d, derde lid, Omzetten prepensioen in ouderdomspensioen