Overzicht artikel 38e Wet LB Overgangsrecht op 31 december 2004 bestaande ouderdomspensioenregelingen
 
Artikel 38e, eerste lid, Overgangsrecht 2005 op 31 december 2004 bestaande ouderdomspensioenregelingen
Artikel 38e, tweede lid, Overgangsrecht werknemers geboren vr 1 januari 1950
Artikel 38e, derde lid, Overschrijden maxima artikel 18a door omzetten opgebouwd ouderdomspensioen vr 65 jaar