Overzicht artikel 38f Wet LB Overgangsrecht op 31 december 2004 bestaande overbruggingspensioenregelingen
 
Artikel 38f, eerste lid, Overgangsrecht 2005 op 31 december 2004 bestaande overbruggingspensioenregelingen
Artikel 38f, tweede lid, Overgangsrecht werknemers geboren vr 1 januari 1950
Artikel 38f, derde lid, Overschrijden maxima artikel 18a door omzetten opgebouwd overbruggingspensioen