Overzicht besluiten artikel 38n Wet LB Overgangsrecht voor op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
 
Artikel 38n, eerste lid, Wet LB: Overgangsrecht voor op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
Artikel 38n, tweede lid, Wet LB: Op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken afkopen of omzetten in oudedagsverplichting
Artikel 38n, derde lid, Wet LB: Fiscale balanswaarde
Artikel 38n, vierde lid, Wet LB: Instemming partner
Artikel 38n, vijfde lid, Wet LB: Delegatiebepaling