Overzicht besluiten artikel 38o Wet LB Afkoop op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
 
Artikel 38o, eerste lid, Wet LB: Afkoopkorting
Artikel 38o, tweede lid, Wet LB: Afkoopwaarde
Artikel 38o, derde lid, Wet LB: Revisierente