Overzicht artikel 39d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2011 bestaande levensloopregelingen
 
Artikel 39d, eerste lid, Wet LB