Overzicht artikel 39f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten
 
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
Artikel 39f, tweede lid, Wet LB