Overzicht vervallen V&A en Handreikingen Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (vanaf 1 september 2015)
V&A - Handreiking Omschrijving standpunt Datum vervallen Vervangend V&A - Handreiking
Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden 4 april 2018 Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 4 april 2018)
Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017) Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen 7 juli 2017 Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)
Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012) Handreiking gederfd of te derven loon 16 september 2015 n.v.t.
Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015) Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015) 26 oktober 2017 Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017)
Overgangsrecht vervallen stamrechtvrijstelling Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling 17 november 2017 n.v.t.
Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 18-010 d.d. 28 november 2018 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 1 januari 2019 n.v.t
V&A 18-010 d.d. 26 november 2018 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 28 november 2018 V&A 18-010 d.d. 28 november 2018
V&A 18-005 d.d. 24 mei 2018 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V BPR-besluit uitkeren aan werknemer 4 januari 2019 V&A 18-005 d.d. 4 januari 2019
V&A 18-004 d.d. 4 april 2018 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct 11 januari 2019 V&A 18-005 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-042 d.d. 15 december 2017 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 4 april 2018 V&A 17-042 d.d. 4 april 2018
V&A 17-041 d.d. 12 december 2017 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 1 januari 2018 n.v.t
V&A 17-040 d.d. 15 december 2017 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.7 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis 11 januari 2019 V&A 17-040 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-036 d.d. 17 november 2017 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 18 juli 2018 V&A 17-036 d.d. 18 juli 2018
V&A 17-031 d.d. 2 juni 2017 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer 5 juli 2017 V&A 17-031 d.d. 5 juli 2017
V&A 17-030 d.d. 4 april 2018 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking 11 januari 2019 V&A 17-030 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-030 d.d. 14 juni 2017 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking 4 april 2018 V&A 17-030 d.d. 4 april 2018
V&A 17-025 d.d. 2 juni 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner 8 juni 2018 V&A 17-025 d.d. 8 juni 2018
V&A 17-023 d.d. 18 april 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner 14 juni 2017 V&A 17-023 d.d. 14 juni 2017
V&A 17-023 d.d. 6 april 2017 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner 18 april 2017 V&A 17-023 d.d. 18 april 2017
V&A 17-021 d.d. 4 april 2018 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking 11 januari 2019 V&A 17-021 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-021 d.d. 1 april 2017 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking 4 april 2018 V&A 17-021 d.d. 4 april 2018
V&A 17-020 d.d. 1 april 2017 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 18 april 2017 V&A 17-020 d.d. 18 april 2017
V&A 17-019 d.d. 1 april 2017 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting 22 november 2017 V&A 17-019 d.d. 22 november 2017
V&A 17-017 d.d. 4 april 2018 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen 11 januari 2019 V&A 17-017 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-017 d.d. 1 april 2017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen 4 april 2018 V&A 17-017 d.d. 4 april 2018
V&A 17-012 d.d. 10 januari 2018 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 4 januari 2019 V&A 17-012 d.d. 4 januari 2019
V&A 17-012 d.d. 17 maart 2017 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 10 januari 2018 V&A 17-012 d.d. 10 januari 2018
V&A 17-009 d.d. 4 april 2018 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking 11 januari 2019 V&A 17-009 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-009 d.d. 1 april 2017 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking 4 april 2018 V&A 17-009 d.d. 4 april 2018
V&A 17-008 d.d. 4 april 2018 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase 11 januari 2019 V&A 17-008 d.d. 11 januari 2019
V&A 17-008 d.d. 1 april 2017 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase 4 april 2018 V&A 17-008 d.d. 4 april 2018
V&A 17-002 d.d. 29 september 2017 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar 1 januari 2018 n.v.t.
V&A 17-002 d.d. 10 maart 2017 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar 29 september 2017 V&A 17-002 d.d. 29 september 2017
V&A 17-001 d.d. 27 oktober 2017 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht 10 november 2017 V&A 17-001 d.d. 10 november 2017
V&A 17-001 d.d. 1 april 2017 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht 27 oktober 2017 V&A 17-001 d.d. 27 oktober 2017
V&A 16-004 d.d. 22 december 2016 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 16-003 d.d. 9 december 2016 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon 1 januari 2017 n.v.t.
V&A 15-011 d.d. 17 december 2015 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen 17 november 2017 V&A 15-011 d.d. 17 november 2017
V&A 15-009 d.d. 3 december 2015 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon 1 januari 2016 n.v.t.
V&A 15-007 d.d. 21 oktober 2016 Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 15-007 d.d. 6 november 2015 Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering 21 oktober 2016 V&A 15-007 d.d. 21 oktober 2016
V&A 15-006 d.d. 28 juli 2015 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak 26 oktober 2017 V&A 15-006 d.d. 26 oktober 2017
V&A 15-005 d.d. 11 januari 2018 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking 11 januari 2019 V&A 15-005 d.d. 11 januari 2019
V&A 15-005 d.d. 26 oktober 2017 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking 11 januari 2018 V&A 15-005 d.d. 11 januari 2018
V&A 15-005 d.d. 28 juli 2015 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking 26 oktober 2017 V&A 15-005 d.d. 26 oktober 2017
V&A 15-004 d.d. 11 januari 2018 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag 11 januari 2019 V&A 15-004 d.d. 11 januari 2019
V&A 15-004 d.d. 17 november 2015 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag 11 januari 2018 V&A 15-004 d.d. 11 januari 2018
V&A 15-004 d.d. 28 juli 2015 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag 17 november 2015 V&A 15-004 d.d. 17 november 2015
V&A 15-002 d.d. 11 september 2015 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon 26 oktober 2017 V&A 15-002 d.d. 26 oktober 2017
V&A 15-001 d.d. 21 juni 2016 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding 10 november 2017 V&A 15-001 d.d. 10 november 2017
V&A 15-001 d.d. 26 juni 2015 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding 21 juni 2016 V&A 15-001 d.d. 21 juni 2016
V&A 14-012 d.d. 7 januari 2015 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 14-011 d.d. 12 juni 2015 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 14-008 d.d. 26 oktober 2017 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) 1 januari 2018 n.v.t.
V&A 14-008 d.d. 17 maart 2017 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) 26 oktober 2017 V&A 14-008 d.d. 26 oktober 2017
V&A 14-008 d.d. 31 januari 2017 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) 31 januari 2017 V&A 14-008 d.d. 17 maart 2017
V&A 14-008 d.d. 14 januari 2016 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) 31 januari 2017 V&A 14-008 d.d. 31 januari 2017
V&A 14-008 d.d. 23 januari 2015 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) 14 januari 2016 V&A 14-008 d.d. 14 januari 2016
V&A 14-007 d.d. 31 januari 2017 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 14-007 d.d. 7 januari 2015 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 31 januari 2017 V&A 14-007 d.d. 31 januari 2017
V&A 14-006 d.d. 19 januari 2018 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 4 januari 2019 V&A 14-006 d.d. 4 januari 2019
V&A 14-006 d.d. 31 januari 2017 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 26 oktober 2017 V&A 14-006 d.d. 26 oktober 2017
V&A 14-007 d.d. 7 januari 2015 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 31 januari 2017 V&A 14-006 d.d. 31 januari 2017
V&A 14-005 d.d. 1 augustus 2018 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 11 januari 2019 V&A 14-005 d.d. 11 januari 2019
V&A 14-005 d.d. 10 januari 2018 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 1 augustus 2018 V&A 14-005 d.d. 1 augustus 2018
V&A 14-005 d.d. 26 oktober 2017 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 10 januari 2018 V&A 14-005 d.d. 10 januari 2018
V&A 14-005 d.d. 31 januari 2017 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 26 oktober 2017 V&A 14-005 d.d. 26 oktober 2017
V&A 14-005 d.d. 16 september 2015 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 31 januari 2017 V&A 14-005 d.d. 31 januari 2017
V&A 14-005 d.d. 7 januari 2015 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage 16 september 2015 V&A 14-005 d.d. 16 september 2015
V&A 14-003 d.d. 19 maart 2014 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 14-002 d.d. 16 september 2015 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 14-002 d.d. 29 januari 2014 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling 16 september 2015 V&A 14-002 d.d. 16 september 2015
V&A 14-001 d.d. 29 januari 2014 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 13-009 d.d. 24 september 2013 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 in gevallen waarin sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen 17 november 2017 n.v.t.
V&A 13-008 d.d. 23 september 2013 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering 17 november 2017 V&A 13-008 d.d. 17 november 2017
V&A 13-007 d.d. 16 september 2015 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht 27 oktober 2017 V&A 13-007 d.d. 27 oktober 2017
V&A 13-007 d.d. 23 september 2013 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht 16 september 2015 V&A 13-007 d.d. 16 september 2015
V&A 13-001 d.d. 16 september 2015 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 13-001 d.d. 5 december 2013 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 16 september 2015 V&A 13-001 d.d. 16 september 2015
V&A 12-009 d.d. 17 oktober 2012 VUT-regeling en compenseren verhoging AOW-leeftijd 16 september 2015 n.v.t.
V&A 12-008 d.d. 21 september 2012 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend 4 april 2018 V&A 12-008 d.d. 4 april 2018
V&A 12-007 d.d. 16 september 2015 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 12-007 d.d. 16 oktober 2012 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht 16 september 2015 V&A 12-007 d.d. 16 september 2015
V&A 12-004 d.d. 17 maart 2017 Opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 12-004 d.d. 16 september 2015 Opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar 17 maart 2017 V&A 12-004 d.d. 17 maart 2017
V&A 12-004 d.d. 19 maart 2014 Opbouwpercentages bij een pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar 16 september 2015 V&A 12-004 d.d. 16 september 2015
V&A 12-003 d.d. 16 september 2015 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding 27 oktober 2017 V&A 12-003 d.d. 27 oktober 2017
V&A 12-003 d.d. 23 september 2013 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding 16 september 2015 V&A 12-003 d.d. 16 september 2015
V&A 12-002 d.d. 14 oktober 2014 Uitstroom oudere werknemers 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 11-032 d.d. 1 maart 2012 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer 4 april 2018 V&A 11-032 d.d. 4 april 2018
V&A 11-031 d.d. 17 december 2015 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar 10 november 2017 V&A 11-031 d.d. 10 november 2017
V&A 11-031 d.d. 28 november 2011 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar 17 december 2015 V&A 11-031 d.d. 17 december 2015
V&A 11-028 d.d. 27 september 2011 Fiscaal partnerbegrip en pensioen 17 december 2015 V&A 11-028 d.d. 17 december 2015
V&A 11-027 d.d. 17 december 2015 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen (oprenten) pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum 10 november 2017 V&A 11-027 d.d. 10 november 2017
V&A 11-027 d.d. 28 november 2011 Prijsgeven van pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen (oprenten) pensioenaanspraak bij uitstel pensioendatum 17 december 2015 V&A 11-027 d.d. 17 december 2015
V&A 11-025 d.d. 17 december 2015 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds 10 november 2017 V&A 11-025 d.d. 10 november 2017
V&A 11-025 d.d. 27 september 2011 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds 17 december 2015 V&A 11-025 d.d. 17 december 2015
V&A 11-023 d.d. 17 december 2015 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum 10 november 2017 V&A 11-023 d.d. 10 november 2017
V&A 11-023 d.d. 28 september 2011 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum 17 december 2015 V&A 11-023 d.d. 17 december 2015
V&A 10-009 d.d. 10 november 2017 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 17 november 2017 V&A 10-009 d.d. 17 november 2017
V&A 10-009 d.d. 17 december 2015 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 10 november 2017 V&A 10-009 d.d. 10 november 2017
V&A 10-009 d.d. 1 februari 2011 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 17 december 2015 V&A 10-009 d.d. 17 december 2015
V&A 10-008 d.d. 18 september 2013 Levensloop in grensoverschrijdende situaties 17 november 2017 V&A 10-008 d.d. 17 november 2017
V&A 10-006 d.d. 17 november 2017 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht 11 januari 2019 V&A 10-006 d.d. 11 januari 2019
V&A 10-006 d.d. 23 november 2015 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht 17 november 2017 V&A 10-006 d.d. 17 november 2017
V&A 10-006 d.d. 20 december 2010 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht 23 november 2015 V&A 10-006 d.d. 23 november 2015
V&A 10-005 d.d. 27 september 2011 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon 17 december 2015 V&A 10-005 d.d. 17 december 2015
V&A 10-002 d.d. 28 november 2011 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal of kapitaal voor stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht 16 september 2015 n.v.t.
V&A 10-001 d.d. 21 oktober 2016 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering 27 oktober 2017 V&A 10-001 d.d. 27 oktober 2017
V&A 10-001 d.d. 23 november 2015 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering 21 oktober 2016 V&A 10-001 d.d. 21 oktober 2016
V&A 10-001 d.d. 4 mei 2010 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering 23 november 2015 V&A 10-001 d.d. 23 november 2015
V&A 09-011 d.d. 4 april 2018 Begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M 18 juli 2018 V&A 09-011 d.d. 18 juli 2018
V&A 09-011 d.d. 18 september 2009 Begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M 4 april 2018 V&A 09-011 d.d. 4 april 2018
V&A 09-003 d.d. 7 september 2016 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 09-003 d.d. 20 maart 2009 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen 7 september 2016 V&A 09-003 d.d. 7 september 2016
V&A 08-095 d.d. 17 december 2015 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens 10 november 2017 n.v.t.
V&A 08-095 d.d. 20 december 2010 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens 17 december 2015 V&A 08-095 d.d. 17 december 2015
V&A 08-094 d.d. 17 december 2015 Ruil van prepensioen 17 november 2017 V&A 08-094 d.d. 17 november 2017
V&A 08-094 d.d. 17 november 2015 Ruil van prepensioen 17 december 2015 V&A 08-094 d.d. 17 december 2015
V&A 08-094 d.d. 11 februari 2009 Ruil van prepensioen 17 november 2015 V&A 08-094 d.d. 17 november 2015
V&A 08-091 d.d. 11 februari 2009 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-090 d.d. 11 februari 2009 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-089 d.d. 17 november 2015 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2017 V&A 08-089 d.d. 17 november 2017
V&A 08-089 d.d. 11 februari 2009 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2015 V&A 08-089 d.d. 17 november 2015
V&A 08-088 d.d. 11 januari 2018 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 11 januari 2019 V&A 08-088 d.d. 11 januari 2019
V&A 08-088 d.d. 17 november 2017 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 11 januari 2018 V&A 08-088 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-088 d.d. 17 november 2015 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 17 november 2017 V&A 08-088 d.d. 17 november 2017
V&A 08-088 d.d. 11 februari 2009 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 17 november 2015 V&A 08-088 d.d. 17 november 2015
V&A 08-087 d.d. 11 januari 2018 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 11 januari 2019 V&A 08-087 d.d. 11 januari 2019
V&A 08-087 d.d. 17 november 2017 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 11 januari 2018 V&A 08-087 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-087 d.d. 17 november 2015 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2017 V&A 08-087 d.d. 17 november 2017
V&A 08-087 d.d. 11 februari 2009 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2015 V&A 08-087 d.d. 17 november 2015
V&A 08-086 d.d. 11 januari 2018 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 11 januari 2019 V&A 08-086 d.d. 11 januari 2019
V&A 08-086 d.d. 17 november 2017 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 11 januari 2018 V&A 08-086 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-086 d.d. 17 november 2015 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2017 V&A 08-086 d.d. 17 november 2017
V&A 08-086 d.d. 11 februari 2009 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum 17 november 2015 V&A 08-086 d.d. 17 november 2015
V&A 08-085 d.d. 17 november 2015 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen 17 november 2017 V&A 08-085 d.d. 17 november 2017
V&A 08-085 d.d. 11 februari 2009 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen 17 november 2015 V&A 08-085 d.d. 17 november 2015
V&A 08-083 d.d. 11 februari 2009 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-082 d.d. 19 januari 2018 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel 4 januari 2019 V&A 08-082 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-082 d.d. 31 januari 2017 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel 19 januari 2018 V&A 08-082 d.d. 19 januari 2018
V&A 08-082 d.d. 22 januari 2016 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel 31 januari 2017 V&A 08-082 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-082 d.d. 11 februari 2009 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel 22 januari 2016 V&A 08-082 d.d. 22 januari 2016
V&A 08-081 d.d. 16 september 2015 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling 26 oktober 2017 V&A 08-081 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-081 d.d. 11 februari 2009 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling 16 september 2015 V&A 08-081 d.d. 16 september 2015
V&A 08-080 d.d. 16 september 2015 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling 26 oktober 2017 V&A 08-080 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-080 d.d. 11 februari 2009 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling 16 september 2015 V&A 08-080 d.d. 16 september 2015
V&A 08-079 d.d. 16 september 2015 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag 27 oktober 2017 V&A 08-079 d.d. 27 oktober 2017
V&A 08-079 d.d. 11 februari 2009 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag 16 september 2015 V&A 08-079 d.d. 16 september 2015
V&A 08-078 d.d. 16 september 2015 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar 26 oktober 2017 V&A 08-078 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-078 d.d. 11 februari 2009 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar 16 september 2015 V&A 08-078 d.d. 16 september 2015
V&A 08-077 d.d. 29 juli 2009 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot 23 november 2015 V&A 08-077 d.d. 23 november 2015
V&A 08-076 d.d. 11 januari 2018 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon 4 januari 2019 V&A 08-076 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-076 d.d. 26 oktober 2017 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon 11 januari 2018 V&A 08-076 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-076 d.d. 2 september 2014 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon 26 oktober 2017 V&A 08-076 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-075 d.d. 11 februari 2009 Backservice en externe verzekering 16 september 2015 n.v.t.
V&A 08-074 d.d. 10 januari 2018 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel 4 januari 2019 V&A 08-074 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-074 d.d. 31 januari 2017 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel 10 januari 2018 V&A 08-074 d.d. 10 januari 2018
V&A 08-074 d.d. 23 november 2015 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel 31 januari 2017 V&A 08-074 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-074 d.d. 29 juli 2009 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel 23 november 2015 V&A 08-074 d.d. 23 november 2015
V&A 08-073 d.d. 29 juli 2009 Inkoop van dienstjaren indien in de vorige dienstbetrekking geen pensioen is opgebouwd; fictieve waardeoverdracht van nihil 23 november 2015 V&A 08-073 d.d. 23 november 2015
V&A 08-071 d.d. 18 november 2015 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband 17 november 2017 V&A 08-071 d.d. 17 november 2017
V&A 08-071 d.d. 11 februari 2009 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband 18 november 2015 V&A 08-071 d.d. 18 november 2015
V&A 08-070 d.d. 23 november 2015 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-070 d.d. 20 december 2010 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum 23 november 2015 V&A 08-070 d.d. 23 november 2015
V&A 08-069 d.d. 11 februari 2009 Pensioenopbouw over de voorperiode 18 april 2018 V&A 08-069 d.d. 18 april 2018
V&A 08-068 d.d. 26 oktober 2017 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen 1 augustus 2018 V&A 08-068 d.d. 1 augustus 2018
V&A 08-068 d.d. 20 oktober 2015 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen 26 oktober 2017 V&A 08-068 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-068 d.d. 16 september 2015 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen 20 oktober 2015 V&A 08-068 d.d. 20 oktober 2015
V&A 08-068 d.d. 11 februari 2009 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen 16 september 2015 V&A 08-068 d.d. 16 september 2015
V&A 08-066 d.d. 14 januari 2016 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 10 november 2017 V&A 08-066 d.d. 10 november 2017
V&A 08-066 d.d. 11 februari 2009 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 14 januari 2016 V&A 08-066 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-065 d.d. 14 januari 2016 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 10 november 2017 V&A 08-065 d.d. 10 november 2017
V&A 08-065 d.d. 11 februari 2009 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 14 januari 2016 V&A 08-065 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-064 d.d. 11 februari 2009 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen 6 januari 2016 n.v.t.
V&A 08-063 d.d. 11 februari 2009 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel 6 januari 2016 n.v.t.
V&A 08-062 d.d. 11 februari 2009 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt 6 januari 2016 n.v.t.
V&A 08-061 d.d. 11 februari 2009 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt 6 januari 2016 n.v.t.
V&A 08-060 d.d. 6 januari 2016 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten 10 november 2017 V&A 08-060 d.d. 10 november 2017
V&A 08-060 d.d. 11 februari 2009 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten 6 januari 2016 V&A 08-060 d.d. 6 januari 2016
V&A 08-059 d.d. 6 januari 2016 Verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis 10 november 2017 V&A 08-059 d.d. 10 november 2017
V&A 08-059 d.d. 11 februari 2009 Verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis 6 januari 2016 V&A 08-059 d.d. 6 januari 2016
V&A 08-058 d.d. 7 september 2016 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel 26 oktober 2017 V&A 08-058 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-058 d.d. 24 maart 2009 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel 7 september 2016 V&A 08-058 d.d. 7 september 2016
V&A 08-057 d.d. 27 juni 2016< Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen 26 oktober 2017 V&A 08-057 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-057 d.d. 24 maart 2009 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen 27 juni 2016 V&A 08-057 d.d. 27 juni 2016
V&A 08-056 d.d. 31 januari 2017 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 08-056 d.d. 6 januari 2016 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel 31 januari 2017 V&A 08-056 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-056 d.d. 11 februari 2009 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel 6 januari 2016 V&A 08-056 d.d. 6 januari 2016
V&A 08-055 d.d. 6 januari 2016 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling 10 november 2017 V&A 08-055 d.d. 10 november 2017
V&A 08-055 d.d. 11 februari 2009 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling 6 januari 2016 V&A 08-055 d.d. 6 januari 2016
V&A 08-054 d.d. 23 november 2015 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-054 d.d. 21 september 2010 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels 23 november 2015 V&A 08-054 d.d. 23 november 2015
V&A 08-053 d.d. 17 december 2015 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-053 d.d. 6 november 2015 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum 6 november 2015 V&A 08-053 d.d. 17 december 2015
V&A 08-053 d.d. 11 februari 2009 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum 6 november 2015 V&A 08-053 d.d. 6 november 2015
V&A 08-052 d.d. 16 september 2015 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 26 oktober 2017 n.v.t
V&A 08-052 d.d. 11 februari 2009 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets 16 september 2015 V&A 08-052 d.d. 16 september 2015
V&A 08-051 d.d. 31 januari 2017 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 08-051 d.d. 17 december 2015 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel 31 januari 2017 V&A 08-051 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-051 d.d. 11 februari 2009 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel 17 december 2015 V&A 08-051 d.d. 17 december 2015
V&A 08-049 d.d. 7 september 2016 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist 26 oktober 2017 V&A 08-049 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-049 d.d. 22 juli 2009 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist 7 september 2016 V&A 08-049 d.d. 7 september 2016
V&A 08-048 d.d. 11 februari 2009 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 17 december 2015 V&A 08-048 d.d. 17 december 2015
V&A 08-047 d.d. 18 november 2015 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-047 d.d. 20 maart 2009 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten 18 november 2015 V&A 08-047 d.d. 18 november 2015
V&A 08-046 d.d. 18 november 2015 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-046 d.d. 11 februari 2009 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum 18 november 2015 V&A 08-046 d.d. 18 november 2015
V&A 08-045 d.d. 18 november 2015 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-045 d.d. 11 februari 2009 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum 18 november 2015 V&A 08-045 d.d. 18 november 2015
V&A 08-044 d.d. 17 december 2015 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen 17 november 2017 n.v.t.
V&A 08-044 d.d. 11 februari 2009 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen 17 december 2015 V&A 08-044 d.d. 17 december 2015
V&A 08-043 d.d. 11 februari 2009 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 6 november 2015 V&A 08-043 d.d. 6 november 2015
V&A 08-042 d.d. 10 januari 2018 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement 4 januari 2019 V&A 08-042 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-042 d.d. 31 januari 2017 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement 10 januari 2018 V&A 08-042 d.d. 10 januari 2018
V&A 08-042 d.d. 17 december 2015 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement 31 januari 2017 V&A 08-042 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-042 d.d. 11 februari 2009 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement 17 december 2015 V&A 08-042 d.d. 17 december 2015
V&A 08-041 d.d. 11 januari 2018 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen 4 januari 2019 V&A 08-041 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-041 d.d. 10 november 2017 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen 11 januari 2018 V&A 08-041 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-041 d.d. 21 juni 2016 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen 10 november 2017 V&A 08-041 d.d. 10 november 2017
V&A 08-040 d.d. 11 februari 2009 Opbouwpercentage en backservice 21 juni 2016 V&A 08-040 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-039 d.d. 21 juni 2016 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen 6 juli 2016 V&A 08-039 d.d. 6 juli 2016
V&A 08-039 d.d. 11 februari 2009 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen 21 juni 2016 V&A 08-039 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-038 d.d. 10 december 2014 Restbegunstiging in de uitkeringsfase 26 oktober 2017 V&A 08-038 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-037 d.d. 11 januari 2018 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking 4 januari 2019 V&A 08-037 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-037 d.d. 10 november 2017 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking 11 januari 2018 V&A 08-037 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-037 d.d. 21 juni 2016 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking 10 november 2017 V&A 08-037 d.d. 10 november 2017
V&A 08-037 d.d. 11 februari 2009 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking 21 juni 2016 V&A 08-037 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-036 d.d. 7 september2016 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 26 oktober 2017 V&A 08-036 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-036 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 7 september 2016 V&A 08-036 d.d. 7 september 2016
V&A 08-035 d.d. 6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 26 oktober 2017 V&A 08-035 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-035 d.d. 21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 6 juli 2016 V&A 08-035 d.d. 6 juli 2016
V&A 08-035 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 21 juni 2016 V&A 08-035 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-034 d.d. 6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht 26 oktober 2017 V&A 08-034 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-034 d.d. 21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht 6 juli 2016 V&A 08-034 d.d. 6 juli 2016
V&A 08-034 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht 21 juni 2016 V&A 08-034 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-033 d.d. 29 april 2014 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten 26 oktober 2017 V&A 08-033 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-032 d.d. 21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen 10 november 2017 V&A 08-032 d.d. 10 november 2017
V&A 08-032 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen 21 juni 2016 V&A 08-032 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-031 d.d. 21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming 10 november 2017 V&A 08-031 d.d. 10 november 2017
V&A 08-031 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming 21 juni 2016 V&A 08-031 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-030 d.d. 6 juli 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet 26 oktober 2017 V&A 08-030 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-030 d.d. 21 juni 2016 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet 6 juli 2016 V&A 08-030 d.d. 6 juli 2016
V&A 08-030 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet 21 juni 2016 V&A 08-030 d.d. 21 juni 2016
V&A 08-029 d.d. 14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering 10 november 2017 V&A 08-029 d.d. 10 november 2017
V&A 08-029 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering 14 januari 2016 V&A 08-029 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-028 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-027 d.d. 17 november 2015 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging 17 november 2017 V&A 08-027 d.d. 17 november 2017
V&A 08-027 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging 17 november 2015 V&A 08-027 d.d. 17 november 2015
V&A 08-026 d.d. 17 november 2015 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen 17 november 2017 V&A 08-026 d.d. 17 november 2017
V&A 08-026 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen 17 november 2015 V&A 08-026 d.d. 17 november 2015
V&A 08-025 d.d. 14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis 10 november 2017 V&A 08-025 d.d. 10 november 2017
V&A 08-025 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis 14 januari 2016 V&A 08-025 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-024 d.d. 9 mei 2012 Stamrechtovereenkomst - Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens 16 september 2015 n.v.t.
V&A 08-023 d.d. 9 mei 2012 Stamrechtovereenkomst - Door de rechter toegekende ontslagvergoeding 16 september 2015 n.v.t.
V&A 08-022 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late betaling ontslaguitkering 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-021 d.d. 22 april 2016 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens 10 november 2017 V&A 08-021 d.d. 10 november 2017
V&A 08-021 d.d. 14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens 14 januari 2016 V&A 08-021 d.d. 22 april 2016
V&A 08-021 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens 14 januari 2016 V&A 08-021 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-020 d.d. 16 september 2015 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen 26 oktober 2017 V&A 08-020 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-020 d.d. 23 september 2013 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen 16 september 2015 V&A 08-020 d.d. 16 september 2015
V&A 08-019 d.d. 22 april 2016 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod 10 november 2017 V&A 08-019 d.d. 10 november 2017
V&A 08-019 d.d. 14 januari 2016 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod 22 april 2016 V&A 08-019 d.d. 22 april 2016
V&A 08-019 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod 14 januari 2016 V&A 08-019 d.d. 14 januari 2016
V&A 08-018 d.d. 11 februari 2009 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de inspecteur 17 november 2015 n.v.t.
V&A 08-016 d.d. 10 januari 2018 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal 4 januari 2019 V&A 08-016 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-016 d.d. 31 januari 2017 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal 10 januari 2018 V&A 08-016 d.d. 10 januari 2018
V&A 08-016 d.d. 17 november 2015 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal 31 januari 2017 V&A 08-016 d.d. 31 januari 2017
V&A 08-016 d.d. 24 juli 2008 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal 17 november 2015 V&A 14-005 d.d. 17 november 2015
V&A 08-014 d.d. 11 januari 2018 Vervroegd pensioen en doorwerken 4 januari 2019 V&A 08-014 d.d. 4 januari 2019
V&A 08-014 d.d. 7 september 2016 Vervroegd pensioen en doorwerken 11 januari 2018 V&A 08-014 d.d. 11 januari 2018
V&A 08-014 d.d. 17 december 2015 Vervroegd pensioen en doorwerken 7 september 2016 V&A 08-014 d.d. 7 september 2016
V&A 08-014 d.d. 19 september 2011 Vervroegd pensioen en doorwerken 17 december 2015 V&A 08-014 d.d. 17 december 2015
V&A 08-012 d.d. 16 september 2015 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB 10 november 2017 V&A 08-012 d.d. 10 november 2017
V&A 08-012 d.d. 4 september 2014 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB 16 september 2015 V&A 08-012 d.d. 16 september 2015
V&A 08-012 d.d. 2 september 2014 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB 26 oktober 2017 V&A 08-012 d.d. 26 oktober 2017
V&A 08-002 d.d. 8 juli 2011 Saldoregeling pensioenuitkeringen waarvoor werknemer tijdens opbouw in buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft genoten 17 december 2015 V&A 08-002 d.d. 17 december 2015
V&A 07-004 d.d. 18 september 2013 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 17 november 2017 V&A 07-004 d.d. 17 november 2017
V&A 06-013 d.d. 13 maart 2006 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door in VUT-regeling verschillende ingangsdata van de VUT-uitkeringen op te nemen 16 september 2015 n.v.t.
V&A 06-011 d.d. 13 maart 2006 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door ingangsdatum VUT-regeling te verhogen zonder actuariële herrekening 16 september 2015 n.v.t.
V&A 06-010 d.d. 16 september 2015 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande 26 oktober 2017 V&A 06-010 d.d. 26 oktober 2017
V&A 06-010 d.d. 13 maart 2006 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande 16 september 2015 V&A 06-010 d.d. 16 september 2015
V&A 06-005 d.d. 18 september 2013 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 17 november 2017 V&A 06-005 d.d. 17 november 2017
V&A 06-001 d.d. 13 maart 2006 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling overgangsrecht ouderdomspensioen en overbruggingspensioen 16 september 2015 n.v.t.
V&A 05-062 d.d. 18 september 2013 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden 17 november 2017 n.v.t.
V&A 05-058 d.d. 18 september 2013 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen 17 november 2017 V&A 05-058 d.d. 17 november 2017
V&A 05-057 d.d. 18 september 2013 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen 17 november 2017 V&A 05-057 d.d. 17 november 2017
V&A 05-056 d.d. 27 juni 2016 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan 26 oktober 2017 V&A 05-056 d.d. 26 oktober 2017
V&A 05-056 d.d. 20 maart 2009 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan 27 juni 2016 V&A 05-056 d.d. 27 juni 2016
V&A 05-055 d.d. 8 januari 2016 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling 10 november 2017 V&A 05-055 d.d. 10 november 2017
V&A 05-055 d.d. 12 september 2005 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling 8 januari 2016 V&A 05-055 d.d. 8 januari 2016
V&A 05-054 d.d. 13 maart 2006 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31 december 2004) 16 september 2015 n.v.t.
V&A 05-049 d.d. 18 september 2013 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie 17 november 2017 V&A 05-049 d.d. 17 november 2017
V&A 05-046 d.d. 17 maart 2017 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 05-046 d.d. 16 september 2015 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar 17 maart 2017 V&A 05-046 d.d. 17 maart 2017
V&A 05-046 d.d. 2 maart 2012 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar 16 september 2015 V&A 05-046 d.d. 16 september 2015
V&A 05-040 d.d. 18 november 2015 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak 17 november 2017 V&A 05-040 d.d. 17 november 2017
V&A 05-040 d.d. 24 juli 2005 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak 18 november 2015 V&A 05-040 d.d. 18 november 2015
V&A 05-037 d.d. 23 november 2015 Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling 17 november 2017 V&A 05-037 d.d. 17 november 2017
V&A 05-037 d.d. 29 juli 2009 Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling 23 november 2015 V&A 05-037 d.d. 23 november 2015
V&A 05-029 d.d. 11 december 2013 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar 16 september 2015 V&A 05-029 d.d. 16 september 2015
V&A 05-025 d.d. 20 maart 2009 Seniorenregelingen en overgangsrecht 17 november 2015 n.v.t.
V&A 05-024 d.d. 17 maart 2008 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling 1 augustus 2018 V&A 05-024 d.d. 1 augustus 2018
V&A 05-008 d.d. 20 maart 2009 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan 27 juni 2016 V&A 05-008 d.d. 27 juni 2016
V&A 05-007 d.d. 20 maart 2009 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet 27 juni 2016 V&A 05-007 d.d. 27 juni 2016
V&A 05-006 d.d. 18 september 2013 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling 4 april 2018 V&A 05-006 d.d. 4 april 2018
V&A 05-003 d.d. 18 september 2013 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling 4 april 2018 V&A 05-003 d.d. 4 april 2018
V&A 05-002 d.d. 16 september 2015 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets 26 oktober 2017 n.v.t.
V&A 05-002 d.d. 12 september 2005 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets 16 september 2015 V&A 05-002 d.d. 16 september 2015
V&A 05-001 d.d. 29 juli 2009 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen 4 april 2018 n.v.t.