V&A van de Kennisgroep pensioenen voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
(deze antwoorden vormen geen beleid door of namens de staatssecretaris van FinanciŽn maar zijn standpunten rechtstreeks voortvloeiend uit wet- en regelgeving)

Overzicht V&A
Omschrijving V&A Artikel
Overzicht U-rendementen en marktrenten
Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 (Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 180718) Artikel 34e, vierde lid, Wet VpB
Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding (Vraag en Antwoord 15-001 d.d. 101117) Artikel 8 Wet VPB juncto artikel 3.25 Wet IB 2001
Oprenting oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-027) Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, eerste lid, Wet LB
Artikel 8 Wet Vpb juncto artikel 3.25 Wet IB 2001
Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032 d.d. 140617)) Artikel 38n Wet LB
Artikel 38o Wet LB
Artikel 8 Wet Vpb (tekst 2016)
Artikel 34e Wet Vpb
Benaderde Marktwaarde Methode (Vraag & Antwoord 13-006 d.d. 27 november 2013) Artikel 8 Wet VpB juncto artikel 3.25 Wet IB 2001
Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie (Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 27 november 2013) Artikel 8 Wet Vpb
Artikel 3.25 Wet IB 2001
Artikel 3.29 Wet IB 2001
Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariŽle oprenting VUT (Vraag & Antwoord 09-002 d.d. 21 januari 2009) Artikel 8 Wet VpB juncto artikel 3.25 Wet IB 2001
Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geÔndexeerde pensioenen (Vraag & Antwoord 08-017 d.d. 10 november 2008) Artikel 8 Wet VpB juncto artikel 3.27 Wet IB 2001
Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling (Vraag & Antwoord 07-002 d.d. 170407) Artikel 8 Wet VpB juncto artikel 3.25 Wet IB 2001
Goed koopmansgebruik bij het voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL (Vraag & Antwoord 05-071 d.d. 30 januari 2006) Artikel 8 Wet VpB juncto artikel 3.25 Wet IB 2001