Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-004 d.d. 180913)

Vraag

Moet er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer worden opgemaakt of mogen de voorwaarden ook worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

In artikel 5.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) is bepaald dat een levensloopregeling door werkgever en werknemer schriftelijk moet worden vastgelegd en welke gegevens en voorwaarden daarbij ten minste moeten worden opgenomen. Verder is de vormgeving van een levensloopregeling vrij. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een met de individuele werknemer overeen te komen levensloopregeling waarin wordt verwezen naar een raamovereenkomst waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen.