Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Overboeken saldo levensloopregeling naar levensloopverzekering (Vraag & Antwoord 05-005 d.d. 180913)

Vraag

Is het mogelijk om het saldo van een levenslooprekening respectievelijk levensloopverzekering anders dan bij het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking over te boeken naar een andere levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

Ja, het is mogelijk om het saldo van een levenslooprekening of levensloopverzekering over te boeken naar een andere levenslooprekening of levensloopverzekering. Als hierdoor een wijziging optreedt in de uitvoerder van de levensloopregeling moet dit worden verwerkt in de levensloopregeling. Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) moet de instelling waarbij de voorziening wordt aangehouden immers in de schriftelijk vastgelegde levensloopregeling worden opgenomen.