Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 4 april 2018.

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 180913)

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort. Zowel het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.