Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-018 d.d. 180913)

Vraag

Is het toegestaan om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van de levensloopregeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen?

Antwoord

Nee, het is niet toegestaan om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van deze regeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in te kopen. Deze verplichting is in strijd met artikel 7:3 van de Wet arbeid en zorg.