Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beŽindigen dienstbetrekking (Vraag & Antwoord 05-021 d.d. 180913)

Vraag

Wie is inhoudingsplichtig indien het saldo van de levensloopregeling bij het beŽindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht?

Antwoord

Als in verband met het beŽindigen van de dienstbetrekking met de werkgever wordt overeengekomen dat het saldo van de levensloopregeling wordt afgekocht, is de werkgever de inhoudingsplichtige.