Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 1 augustus 2018.

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964

Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling (Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 170308)

Vraag

Is het mogelijk om de verlaagde AOW-franchise in combinatie met de lagere pensioenopbouw van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 toe te passen op een deel van de pensioenregeling?

Antwoord

Nee, het is alleen mogelijk om uit te gaan van de verlaagde AOW-franchise als in de hele pensioenregeling het lagere opbouwpercentage zoals genoemd in artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt gebruikt.

Het splitsen van een pensioenregeling in een basisregeling waar wordt uitgegaan van de verlaagde franchise en het lagere opbouwpercentage en een aanvullende regeling waar wordt uitgegaan van de reguliere pensioenopbouw als bedoeld in de artikelen 18a, 18b en 18c van de Wet op de loonbelasting 1964, zal leiden tot een onzuivere pensioenaanspraak.

Doordat beide (deel)regelingen als één pensioenaanspraak worden gekwalificeerd, leidt de combinatie van de lagere franchise met een te hoog opbouwpercentage tot een onzuivere pensioenaanspraak.