Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder (Vraag & Antwoord 05-032 d.d. 180913)

Vraag

De werkgever en de werknemer hebben een levensloopregeling afgesproken. De werknemer wil het tegoed van de levenslooprekening respectievelijk de waarde van de levensloopverzekering overdragen naar een andere uitvoerder. Zijn hier voorwaarden aan verbonden?

Antwoord

Als de werknemer het tegoed van een levenslooprekening of de waarde van een levensloopverzekering overdraagt aan een andere toegelaten uitvoerder, geldt als enige voorwaarde dat de nieuwe uitvoerder als zodanig wordt opgenomen in de levensloopregeling.