Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Geen verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen (Vraag & Antwoord 05-034 d.d. 180913)

Vraag

Is de pensioenuitvoerder verplicht mee te werken aan de omzetting van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling?

Antwoord

Nee, de pensioenuitvoerder is ingevolge de Wet arbeid en Zorg en de Wet op de loonbelasting 1964 niet verplicht de mogelijkheid te bieden. De wetgeving bewerkstelligt slechts dat genoemde omzetting zonder fiscale gevolgen kan plaatsvinden.