Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015.

Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19b, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 290709)

Vraag

Moet een pensioenverzekeraar ook loonbelasting inhouden voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit een levenslooptegoed dat is opgebouwd door storting van afgekocht prepensioen ?

Antwoord

Nee, als een wettelijk toegestane afkoop van prepensioen (ook overbruggings- of vroegpensioen) is ondergebracht in een levensloopregeling, is de pensioenverzekeraar niet inhoudingsplichtig voor de daaruit voortvloeiende levensloopuitkeringen (artikel 38k van de Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 66 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet).

De pensioenverzekeraar kan wel inhoudingsplichting zijn als hij ook uitvoerder is van de levensloopregeling.