Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) en artikel 36a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) en artikel 36a, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964

Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en een levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-038 d.d. 180913)

Vraag

Worden aanspraken die vr 1 januari 2006 zijn opgebouwd in een regeling voor verlofsparen aangemerkt als aanspraken ingevolge een levensloopregeling?

Antwoord

Ja. Ingevolge artikel 36a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aanspraken die vr 1 januari 2006 zijn opgebouwd in een regeling voor verlofsparen aangemerkt als aanspraken die zijn opgebouwd ingevolge een levensloopregeling. Voor de vaststelling van de hoogte van de levensloopvoorziening op 1 januari van enig jaar brengt dit met zich mee dat ook de voorziening die is opgebouwd in een verlofspaarregeling meetelt als opgebouwde levensloopvoorziening. Voor zover de opgebouwde verlofaanspraken niet daadwerkelijk worden omgezet in aanspraken ingevolge een levensloopregeling blijft ingevolge artikel 12.4 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) voor het overige de wetgeving van toepassing zoals deze luidde op 31 december 2005.