Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015.

Artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964

Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak (Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 240705)

Vraag

Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Neen. Ingevolge de bij de wetsbehandeling gegeven toelichting is de levensloopverlofkorting alleen van toepassing indien en voorzover sprake is van levensloopverlof of een eenmalige beschikking over het levenslooploon op 65-jarige leeftijd of de eerdere pensioendatum. Het opgebouwde recht op levensloopverlofkorting blijft gehandhaafd en kan zo mogelijk op een later moment alsnog worden gebruikt.