Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen (Vraag & Antwoord 05-044 d.d. 180913)

Vraag

Een werknemer heeft gelijktijdig een dienstbetrekking bij zowel werkgever A als werkgever B. Kan het levenslooptegoed bij werkgever A aangewend worden voor verlof bij werkgever B nadat het ouderdomspensioen bij werkgever A volledig is ingegaan?

Antwoord

Neen. De aanspraken ingevolge de levensloopregeling opgebouwd bij werkgever A dienen onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het bij werkgever A opgebouwde ouderdomspensioen voor de gehele waarde in de belastingheffing te worden betrokken.