Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer (Vraag & Antwoord 05-050 d.d. 180913)

Vraag

Kan een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak maken op (een deel van) het tegoed van de levenslooprekening en dit aan haar/hem laten uitkeren?

Antwoord

Nee. De werkgever kan het levenslooptegoed alleen aan de werknemer uitkeren, omdat de regeling wettelijk gezien een individuele regeling is. De werkgever verstrekt de aanspraak aan de werknemer. Bij deze aanspraak horen geen rechten voor de partner. Dus mogen levensloopregelingen niet voorzien in rechtstreekse uitbetalingen aan de (ex-) partner van de werknemer.