Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017.

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen (Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 180913)

Vraag

Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hier opvolgende kalenderjaar een aanspraak op levensloopverlof opgebouwd worden?

Antwoord

Ja, als levensloopverlof wordt opgenomen, worden de ontvangen uitkeringen in aanmerking genomen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking ingeval van een werknemer van 61 jaar en ouder. Over dit loon kunnen overeenkomstig artikel 5.6 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) inhoudingen ingevolge een levensloopregeling plaatsvinden.

Zie voor het opbouwen van de levensloopvoorziening in het kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen Vraag en Antwoord 05/057.