Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964

Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds (Vraag & Antwoord 06-002 d.d. 030914)

Vraag

Is inhaal van pensioen ook mogelijk als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds?

Antwoord

In de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen wordt ingegaan op de mogelijkheden om de in een bepaald jaar niet gebruikte ruimte in een pensioenregeling in een later jaar in te halen. Inhaal van pensioen is mogelijk voor de diensttijd die bij de huidige werkgever is doorgebracht.

Als de werknemer binnen een onafgebroken dienstlijn werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds, mag voor de diensttijd worden uitgegaan van die onafgebroken dienstlijn.

Wisseling van werkgever heeft in die situatie geen invloed op de diensttijd die voor de inhaal van pensioen in aanmerking kan worden genomen.