Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 06-010 d.d. 16 september 2015.

Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18b, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande (Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 130306)

Vraag

Kan een nabestaande na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) nabestaandenpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen?

Antwoord

Nee. De Wet op de loonbelasting biedt niet de mogelijkheid om de aanspraak op (bijzonder) nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen van de nabestaande. Er is voor de nabestaande geen sprake van loon en/of pensioengevende diensttijd die voor de opbouw van een ouderdomspensioen in aanmerking kan worden genomen. Bovendien moet het nabestaandenpensioen ingaan onmiddellijk na het overlijden van de werknemer dan wel onmiddellijk na beëindiging van een Anw-uitkering. Indien de aanspraak op nabestaandenpensioen omgezet zou kunnen worden in eigen aanspraak op ouderdomspensioen zou dit niet toelaatbare mogelijkheden voor uitstel van de ingangsdatum van het nabestaandenpensioen bieden.