Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 16-010 d.d. 26 oktober 2017.

Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18b, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964

Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de partner (Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 160915)

Vraag

Kan een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen?

Antwoord

Nee. De Wet op de loonbelasting 1964 biedt niet de mogelijkheid om de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen na het overlijden van de werknemer om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen van de partner. Er is voor de partner geen sprake van loon en/of pensioengevende diensttijd die voor de opbouw van een ouderdomspensioen in aanmerking kan worden genomen. Bovendien moet het partnerpensioen ingaan onmiddellijk na het overlijden van de werknemer dan wel onmiddellijk na beŽindiging van een Anw-uitkering. Indien de aanspraak op partnerpensioen omgezet zou kunnen worden in eigen aanspraak op ouderdomspensioen zou dit niet toelaatbare mogelijkheden voor uitstel van de ingangsdatum van het partnerpensioen bieden.