Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015.

Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964

Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 240708)

Vraag
Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of een verlaging van het verzekerd kapitaal nodig is?

Antwoord

Opmerking vooraf: deze vraag is een uitwerking van onderdeel b, sub 5, tweede gedachtenstreepje van Bijlage II van het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M, Stcrt. nr. 212.

Voorbeeld:

Jaar

Bereikbaar OP

Doelvermogen
OP 65 bij rekenrente van 4%

Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschreven winstdeling

Bedrag

Koopsom op pensioendatum voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen

T

70.000

730.000

Verzekerd kapitaal

650.000

780.000;

     

Winstdeling

80.000
_______

 

     

Totaal

730.000

730.000 < 780.000 dus geen verlaging nodig

 

T+1

80.000

830.000

Verzekerd kapitaal

740.000

900.000;

     

Winstdeling

90.000
_______

 

     

Totaal

830.000

830.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig

 

T+2

80.000

830.000

Verzekerd kapitaal

740.000

900.000;

     

Winstdeling

110.000
_______

 

     

Totaal

850.000

850.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig

 

T+3

80.000

830.000

Verzekerd kapitaal

740.000

900.000;

     

Winstdeling

140.000
_______

 

     

Totaal

880.000

880.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig

 

T+4

80.000

830.000

Verzekerd kapitaal

740.000

900.000;

     

Winstdeling

180.000
_______

 

     

Totaal

920.000

920.000 > 900.000 dus verlaging nodig tot 900.000

Toelichting: