Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017.

Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964

Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 171115)

Vraag
Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of een verlaging van het verzekerd kapitaal nodig is?

Antwoord

Opmerking vooraf: deze vraag is een uitwerking van onderdeel b, sub 5, tweede gedachtenstreepje van Bijlage II van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M, Staatscourant 2014, nr. 36872).

Voorbeeld:

Jaar

Bereikbaar OP

Doelvermogen
OP 67 bij rekenrente van 4%

Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschreven winstdeling

Bedrag

Koopsom op pensioendatum voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen

T

27.000

355.000

Verzekerd kapitaal

300.000

430.000;

     

Winstdeling

55.000
_______

 

     

Totaal

355.000

355.000 < 430.000 dus geen verlaging nodig

 

T+1

30.000

390.000

Verzekerd kapitaal

330.000

470.000;

     

Winstdeling

60.000
_______

 

     

Totaal

390.000

390.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig

 

T+2

30.000

390.000

Verzekerd kapitaal

330.000

470.000;

     

Winstdeling

65.000
_______

 

     

Totaal

395.000

395.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig

 

T+3

30.000

390.000

Verzekerd kapitaal

330.000

470.000;

     

Winstdeling

80.000
_______

 

     

Totaal

410.000

410.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig

 

T+4

30.000

390.000

Verzekerd kapitaal

330.000

470.000;

     

Winstdeling

145.000
_______

 

     

Totaal

475.000

475.000 > 470.000 dus verlaging nodig tot 470.000

Toelichting: