Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2017.

Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013)

Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013)

Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 171115)

Vraag
Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) genoemde begunstigden de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden op te nemen?

Antwoord
Nee. Een recht waarbij uitkeringen kunnen toekomen aan personen buiten de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet LB (tekst 2013) genoemde kring van begunstigden, valt niet onder de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB (tekst 2013).

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 15 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).