Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 6 november 2015.

Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964

De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB, voor contante uitkeringen bij ingang van het pensioen vr de in de regeling vastgestelde pensioendatum (Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 110209)

Vraag

Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn pensioen te laten ingaan vr de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Kan daarbij de 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB actuarieel gekort worden opgevat?

Antwoord

Nee, de 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB is een absolute grens, namelijk 100% van het pensioengevend loon op het tijdstip van ingang. Deze grens geldt ook bij vervroegde ingang van een ouderdomspensioen.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 18 van het vervallen besluit CPP2003/530M (besluit van 29 augustus 2003)