Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 23 november 2015.

Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964

Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 290709)

Vraag

Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het UBLB kan de pensioenopbouw over niet tot het regelmatig loon behorende loonbestanddelen (incidentele beloningen) niet plaatsvinden op basis van het eindloonstelsel. Pensioenopbouw over incidentele beloningen kan bijvoorbeeld wel plaatsvinden op basis van het beschikbare-premiestelsel.

Zijn er in dat geval bijzondere regels van toepassing voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen?

Antwoord

Ja, voor het vaststellen van de beschikbare premie over incidentele beloningen zijn enkele bijzondere regels van toepassing. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).