Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018.

Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964

Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 310117)

Vraag
Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan de pensioenopbouw over niet tot het regelmatig loon behorende loonbestanddelen (incidentele beloningen) niet plaatsvinden op basis van een eindloonstelsel. Pensioenopbouw over incidentele beloningen kan bijvoorbeeld wel plaatsvinden op basis van een beschikbare-premiestelsel. Uiteraard geldt hierbij voor de pensioenopbouw de maximering van het pensioengevend loon van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB).

Zijn er in dat geval bijzondere regels van toepassing voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen?

Antwoord
Ja, voor het vaststellen van de beschikbare premie over incidentele beloningen zijn enkele bijzondere regels van toepassing. Er moet rekening worden gehouden met het volgende:

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).