Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-081 d.d. 16 september 2015.

Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19c, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964

Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 110209)

Vraag

Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet LB te zijn gedaan?

Antwoord

Artikel 19c, eerste lid, van de Wet LB bepaalt in de laatste volzin dat het verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking voor een pensioenregeling dient te zijn gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd. Bij een pensioenregeling die onder de PW valt, is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 16 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).