Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001

Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariŽle oprenting VUT (Vraag & Antwoord 09-002 d.d. 21 januari 2009)

Vraag

Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het Besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M, inzake de waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen, valt op te maken dat een deelnamekans van 100% de vertaling is van de doorvoering van de 100% actuariŽle herrekening uit het overgangsrecht van de Wet VPL. Vanaf 1 januari 2008 mag worden volstaan met een actuariŽle herrekening van ten minste 50%. Op welke wijze kan bij de waardering van de VUT rekening worden gehouden met deze lagere actuariŽle herrekening?

Antwoord.

Ten tijde van het uitbrengen van het Besluit was in artikel 38c Wet LB in geval van uitstel alleen een volledige actuariŽle herrekening mogelijk. Daardoor is alleen deze variant in het Besluit opgenomen. Uiteraard heeft een lagere actuariŽle herrekening een waardedalend effect. Hiermee wordt voldoende rekening gehouden door uit te blijven gaan van een deelnamekans 100% en de uiteindelijke voorziening te verlagen met behulp van de volgende schaal.

Actuariële oprenting

Verlaging

50%

5%

60%

4%

70%

3%

80%

2%

90%

1%

100%

0%

Voor tussenliggende waarden wordt de verlaging via lineaire interpolatie verkregen.